You are here

Depositorente van de Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank is in 1998 opgericht in Frankfurt, Duitsland. De euro kwam de ECB en andersom. De ECB introduceert in nieuwe landen de euro, zij voert groots campagne met het betreffende land. In 1999 kwam de euro, het eurogebied bestond in eerste instantie uit 11 landen. Nu zijn er 17 landen waar de euro het wettig betaalmiddel is. De laatste landen die erbij zijn gekomen zijn Estland, Cyprus, Malta en Slowakije. De president van de Europese Centrale Bank is Jean-Claude Trichet.

Economie en geld

Iedereen die een beetje met de economie en de geldmarkt bezig is, houdt nauwlettend de uitspraken van de president van de Europese Centrale Bank: Jean-Claude Trichet in de gaten. Hij praat over een “ mogelijke”, maar niet “zeker” of “onvermijdelijke” renteverhoging in april 2011. De tarieven op de geldmarkt, de beleningsrente en de depositorente worden per maand door de Raad van Bestuur in het eurogebied bekend gemaakt: de officiële rentetarieven. Per 13 april 2011 was de depositorente 0,50%. Natuurlijk houd je niet alleen de uitspraken van de president in de gaten, maar nog veel meer, de hele wereldwijde economie, de olieprijzen, de toestand in Japan. Je hebt er een dagtaak aan als je alles op de voet wilt volgen. En je moet van goede huizen komen om het geheel te begrijpen. Het is dus zaak zelf ook bepaalde zaken vast te leggen, maak je eigen grafieken bijvoorbeeld. Het is erg interessant dit alles te lezen, op te zoeken op het internet en je eigen conclusie te trekken. Maak er een sport van of jouw toekomstvoorspelling betreffende geldzaken een beetje gaat uit komen.

De mogelijkheid van depositofaciliteit

De depositofaciliteit is een mogelijkheid die de centrale bank geeft aan banken die onder haar vallen, om het teveel aan kasgelden bij haar te storten, te deponeren. Daarover, over dat bedrag krijgt de bank rente: depositorente. De depositorente is altijd een lager bedrag dan de refirente. Refirente is de rente die de algemene bank betaalt aan de centrale bank. Depositorente betaalt de centrale bank aan de algemene bank. Dit is een korte termijn rente, soms zelfs van één dag. Algemene banken deponeren liever niet hun overtollige geld bij de centrale bank, het levert erg weinig op. Het is voordeliger om dat geld dat teveel in kas zit op de markt te brengen, bijvoorbeeld in de vorm van leningen, zoals doorlopende kredieten aan particulieren, ten minste als het overschot geldt voor een langere tijd. Dan krijgt de algemene bank meer geld voor haar overschot. Depositorente is namelijk de laagste rente die wordt gegeven, het is de ondergrens.

Verwar depositorente niet met spaardeposito rente. Spaardeposito rente ontvangt een persoon die een bedrag voor langere tijd aan een bank geeft waarvoor hij dan een bepaald rentepercentage ontvangt. Het is een spaarvorm met een hogere rente dan een direct opvraagbare spaarrekening.