You are here

Rente van de Europese Centrale Bank door de jaren heen

De Europese Centrale Bank bestaat sinds 1 juni 1998 en heeft reeds haar 10-jarig bestaan gevierd op 1 juni 2008. De euro is per 1 januari 1999 ingevoerd en heeft op 1 januari 2009 dus haar 10- jarig bestaan gehad. De euro werd om te beginnen uitsluitend als elektronisch betaalmiddel gebruikt. Daarna, in 2002 kwamen de munten en de bankbiljetten. Het Eurosysteem werd gevormd door de ECB en de centrale banken van de EU-landen die de euro hadden ingevoerd. De Raad van Bestuur van de ECB kreeg de monetaire autoriteit voor de euro. De euro werd ingevoerd en verving de oude valuta van de aangesloten landen. De ECB maakt het monetaire beleid voor het eurogebied.

Met de rente van de ECB wordt vaak de refirente bedoeld. Een andere naam voor refirente is herfinancieringsrente. Het is de rente die de algemene banken betalen aan de ECB als zij daar geld opnemen. Dit gebeurt als de algemene bank over te weinig liquide middelen beschikt. Ze kan dat geld ook uit de markt halen en daarvoor rente betalen. Er is dus een keuze mogelijk. Deze keuze geeft een opening om de rentetarieven te beïnvloeden. De marktrente reageert heel sterk op de renteverhoging of renteverlaging door de ECB. De refirente die gebruikt de ECB om haar invloed op de markt te laten gelden. Daardoor beheerst zij en de geldmarkt en de inflatie. Op het internet staan grafieken van de wijzigingen van de rentepercentages weergegeven. Euribor betekent Euro Interbank Offered Rate. Dit is een rentetarief waartegen Europese banken elkaar onderling leningen in euro`s verstrekken. Elke dag wordt het rentetarief vastgesteld en openbaar gemaakt, gepubliceerd.

Rentetarief

Eonia is het rentetarief waarmee wordt gerekend bij een lening met een looptijd van 1 dag. Eonia staat voor euro overnight index average. Actuele en eerdere tarieven staan ook weer op het internet. De ontwikkeling is op deze manier goed te volgen.

Als je de ontwikkeling van voor 1998 wilt lezen moet je voor de Nederlandse Bank kiezen. Op het internet is te zien hoe de ontwikkeling van de rente is verlopen tot aan 1998. Dan komt de ECB in het vizier en kun je op die naam terecht voor de rente ontwikkeling van de afgelopen tijd. Ook staan er interessante beschrijvingen van economen.

Rente

De rente waartoe de ECB besluit is van belang voor iedereen, of je nu een zakenman bent, zelf een bedrijf runt, een kleine spaarder bent of een grote belegger. Jouw te ontvangen rente of te betalen rente hangt nauw samen met de besluiten van de ECB. De hele economie, de welvaart is afhankelijk van cijfertjes en toestanden in de wereld.