You are here

Wat doet de Europese Centrale Bank?

De Europese Centrale Bank ook bekend als ECB, is de bank voor de Europese gemeenschappelijke munt: de euro. De Europese Centrale Bank is in 1998 opgericht en staat in Frankfurt in Duitsland. De president van deze bank heet Jean-Claude Trichet, zijn opvolger wordt zeer waarschijnlijk een Italiaan: Draghi. Door de Economische en Monetaire Unie is de euro ontstaan en de Europese Centrale Bank. Het hoofddoel van de Europese Centrale Bank is het handhaven van de koopkracht en het tegengaan van het stijgen van de prijzen. Zij beheert de euro en zorgt dus voor stabiele prijzen. Ze heeft ongeveer 1350 werknemers, die afkomstig zijn uit alle 27 landen van de Europese Unie: de E.U. Het logo van de Europese Centrale Bank is een euro die staat op/tegen een rechthoek met daaronder haar naam in de diverse talen vertaald. De Europese Centrale Bank heeft een eigen website. Ga deze zeker eens bekijken. De Europese Centrale Bank werkt nauw samen met alle centrale banken van ieder land in het eurogebied.

EU landen

Er zijn sinds juli 2013 28 EU landen, 17 landen vormen de eurozone, zij hebben de euro als betaalmiddel. De Europese Centrale Bank is geheel onafhankelijk. De EU instellingen mogen geen enkele invloed uitoefenen op de Europese Centrale Bank of op nationale centrale banken.

Hoe probeert de ECB de prijsstijgingen binnen de perken te houden?

  • Zij heeft de hoeveelheid geld in haar beheer. Teveel geld en weinig goederen en dienstverlening die daar tegenover staan leiden tot inflatie.
  • Ze houdt toezicht op de ontwikkeling van de prijsverhogingen. Ze houdt de risico`s die de prijsveranderingen met zich mee brengen voor de hele eurozone in de gaten.
  • Haar meest bekende taak is dat zij de rentetarieven vaststelt voor de hele eurozone.

De organisatie bestaat uit: de directie, de Raad van Bestuur en de Algemene Raad.

De directie bestaat uit een president en een vice-president en 4 directieleden. Zij worden benoemd voor een periode van acht jaar en zijn niet her te benoemen. Zij worden benoemd door regeringsleiders en staatshoofden. De directie voert het monetaire beleid uit dat de Raad van Bestuur vaststelt en ze geeft instructies aan de nationale centrale banken. Ze bereidt vergaderingen voor met de Raad van Bestuur. Ze heeft de verantwoording voor het dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur heeft 6 leden van de directie en de presidenten van de nationale centrale banken uit de eurozone. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de president van de Europese Centrale Bank. De taak van de Raad van Bestuur is het vaststellen van het monetair beleid in de eurozone waaronder de rentetarieven die gelden voor de handelsbanken om bij de ECB geld te kunnen lenen.

Algemene Raad

De Algemene Raad bestaat uit de president en de vice-president van de ECB en de presidenten van de nationale centrale banken van alle EU landen. Zij adviseert en co├Ârdineert de taken van de ECB. Zij werkt aan de voorbereidingen bij uitbreiding van de eurozone.